INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Inhoudsanalyse Werkplannen Sociaal-Cultureel Werk Gemeente Groningen
 
uitgave
Stichting INTRAVAL, april 1999
tekst
prijs
Op aanvraag
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
Bestelinformatie
Prijs op aanvraag. INTRAVAL: 050-3134052
   
Korte samenvatting
In 1994 is in de gemeente Groningen de herstructurering van het sociaal-cultureel werk in gang gezet. Deze herstructurering kenmerkt zich door een veranderde verhouding tussen de gemeente, de instellingen voor sociaal-cultureel werk en de bewoners in de wijk. Deze partijen vervullen in de nieuwe structuur een zelfstandige en gelijkwaardige positie. Zo worden de werkplannen voor het sociaal-cultureel werk gezamenlijk opgesteld aan de hand van de vraagstelling van bewoners (wijkplatforms) en de offerte van professionals (wijkteams).
Inmiddels heeft de eindevaluatie van de herstructurering plaatsgevonden (Ten Den & Bieleman 1998). Een belangrijke conclusie is dat vraagsturing wenselijk blijft, ondanks het falen van de huidige vorm van vraagsturing. De eindevaluatie geeft meerdere aanknopingspunten voor de discussie voor de toekomstige invulling van vraaggestuurd sociaal-cultureel werk. Daarnaast is belangrijke informatie te vinden in de werkplannen van het sociaal-cultureel werk van het afgelopen jaren. Uit de werkplannen zijn immers de wensen en ideeën van de bewoners/wijkplatforms te distilleren.
Onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL heeft in opdracht van de gemeente Groningen de meest recente werkplannen sociaal-cultureel werk geanalyseerd op hun inhoud. De inventarisatie heeft plaatsgevonden per wijkplatformgebied (18), per stadsdeel (6) en voor de gemeente in z'n geheel. De in de werkplannen beschreven activiteiten zijn ingedeeld op basis van hun functie, produkt, doelgroep, beoogd effect en ureninzet.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.