INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Sociaal domein

Wij voelen ons als sociale wetenschappers sterk betrokken bij het leven en welzijn van die groepen mensen in de samenleving die een steun in de rug kunnen gebruiken. Dit uit zich met name in het onderzoeksthema sociaal domein.