INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Leefbaarheid

Bij leefbaarheid denken we vooral aan de voorzieningen in de wijk, de kwaliteit van de woonomgeving en de onderlinge contacten tussen de bewoners, maar ook aan criminaliteit, overlast en veiligheidsgevoelens van de bewoners. Een belangrijk aspect in onze aanpak is de aandacht voor de invloed die de bewoners zelf kunnen uitoefenen op de leefbaarheid in hun wijk.