INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Lokaal balanceren
Onderzoek coffeeshopbeleid gemeente Groningen
uitgave
Stichting Intraval, augustus 2011
tekst
ISBN
978 90 8874 117 3
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Haaijer
druk
Copy-Copy
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (3 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Lokaal balanceren'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergronden
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Juridische context
2.1    Internationale wet- en regelgeving
2.2    Nationale wet- en regelgeving en beleid
2.3    Regionale en lokale beleidsvoering
2.4    Ontwikkelingen
Hoofdstuk 3 Coffeeshopbeleid gemeente Groningen
3.1    Coffeeshopbeleid
3.2    Sanctiebeleid en handhaving
3.3    Ervaringen met beleid
3.4    Meest recente kabinetsplannen
Hoofdstuk 4 Overlast en veiligheid
4.1    Voorkomen overlast
4.2    Persoonlijk ervaren overlast
4.3    Slachtofferschap
4.4    Onveiligheidsgevoelens en waardering buurt
Hoofdstuk 5 Coffeeshopbezoek
5.1    Aantallen
5.2    Kenmerken bezoekers
5.3    Koopgedrag
5.4    Gedrag
Hoofdstuk 6 Samenvatting en conclusies
6.1    Huidige coffeeshopbeleid
6.2    Coffeeshopbezoek
6.3    Overlast
6.4    Beleidsopties
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Plattegrond coffeeshops
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.