INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor 2009 Veelplegers Twente
uitgave
Stichting Intraval, juni 2010
tekst
ISBN
ISBN-13: 978 90 8874 091 6
omslag
E. Cusiël
opmaak
G. Wolters
druk
Copy-Copy
opdrachtgever
Regiegroep veelplegers / Arrondissementaal Juridisch Beraad (AJB) Twente
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,1 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor 2009 Veelplegers Twente'
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.