INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Stedelijk Kompas Eindhoven Gegevens 2009
uitgave
Stichting Intraval, december 2010
tekst
ISBN
978 90 8874 105 0
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Boendermaker
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,8 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Stedelijk Kompas Eindhoven Gegevens 2009'
Inhoudsopgave
Samenvatting en conclusies
Hoofdstuk 1 Achtergrond
Hoofdstuk 2 Gegevens instellingen
2.1    GGz Eindhoven
2.2    Bemoeizorg
2.3    Sector Werk
2.4    NEOS
2.5    Stichting St. Annaklooster
2.6    Novadic-Kentron
2.7    Leger des Heils
2.8    Veiligheidshuis
2.9    Politie
2.10  T-team
Hoofdstuk 3 Overlap
3.1    Bekendheid naar aantal instellingen
3.2    Overlap tussen instellingen
3.3    Omvang doelgroepen Stedelijk Kompas
Bijlage 1 Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.