INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie opheffing bordeelverbod Nijmegen
uitgave
Stichting Intraval, december 2010
tekst
ISBN
978 90 8874 102 9
omslag
E. Cusiël
opmaak
R. Nijkamp
druk
Copy-Copy
opdrachtgever
Gemeente Nijmegen
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (500 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Evaluatie opheffing bordeelverbod Nijmegen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Vraagstelling
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Beleidsveronderstellingen
Hoofdstuk 3 Prostitutiebranche
3.1    Regelgeving
3.2    Vergund en gereguleerd aanbod
3.3    Gevolgen opheffing bordeelverbod vergund en gereguleerd aanbod
3.4    Illegaal aanbod
3.5    Mensenhandel
3.6    Handhaving
3.7    Hulpverlening
Hoofdstuk 4 Openbare orde
4.1    Meldingen
4.2    Ervaringen betrokkenen
4.3    Resumé
Hoofdstuk 5 Samenvatting en conclusies
5.1    Seksinrichtingen Nijmegen
5.2    Zelfbeschikkingsrecht
5.3    Illegale circuits
5.4    Overlast
5.5    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Overzicht sleutelinformanten
Bijlage 2 Beleidsveronderstellingen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.