INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Coffeeshops in Nederland 2009
Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2009
uitgave
Stichting Intraval, oktober 2010
tekst
B. Bieleman en R. Nijkamp (INTRAVAL)
Met medewerking van:
T. Albers, G. Bodt, T. Bokdam, N. van Engen, R. Zwinkels (Rijksuniversiteit Groningen)
ISBN
978 90 8874 100 5
omslag
E. Cusiël
opmaak
R. Nijkamp
druk
Copy-Copy Groningen
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,1 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Coffeeshops in Nederland 2009'
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.