INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Thermometer Binnenstad Groningen
Metingen 1998 - 2009
uitgave
Stichting Intraval, Augustus 2010
tekst
ISBN
978 90 8874 089 3 ISSN: 1874 5253
omslag
E. Cusiël
opmaak
G. Wolters
druk
Copy-Copy
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (520 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Thermometer Binnenstad Groningen'
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.