INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Voorkomen beter dan genezen
Lokale Gebiedsscan voor preventie van georganiseerde criminaliteit: pilot gemeente Kampen
uitgave
Stichting Intraval, februari 2010
tekst
ISBN
978 90 8874 083 1
omslag
E. Cusiël
opmaak
D. Vlaminck
druk
Copy-Copy, Drukkerij Webers
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Summary (102 Kb)
Publicatie (1,2 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Voorkomen beter dan genezen.'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Leeswijzer

A. Instrument doorlichting gemeente
Hoofdstuk 1   Beschrijving instrument
1.1    Opzet
1.2    Betrokken partijen
1.3    Uitkomsten
1.4    Tijdpad en tijdsbesteding
1.5    Ten slotte

B. Pilot Kampen
Hoofdstuk 2   Achtergrond pilotstudie
2.1    Aanleiding
2.2    Doelstelling en opzet pilot
Hoofdstuk 3   Korte beschrijving Kampen
3.1    Ligging
3.2    Kernen
3.3    Bedrijvigheid en ontwikkelingen
3.4    Werkloosheid
3.5    Criminaliteit
Hoofdstuk 4   Inventarisatie kwetsbaarheid en risico's
4.1    Definiëring
4.2    Risicogebieden
4.3    Gebieden voor verdieping
Hoofdstuk 5   Verdieping geselecteerde gebied
5.1    Medewerking
5.2    Bestandenanalyse
5.3    Resultaten
5.4    Netwerkanalyse
Literatuur
Bijlage 1 Begeleidingscommissie
Bijlage 2 Onderwerpenlijst
Bijlage 3 Regionaal Informatie en Expertisecentrum
Bijlage 4 Convenant
Bijlage 5 Gemeente Kampen
Bijlage 6 Soort delicten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.