INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Thermometer Binnenstad Groningen
Metingen 1998 - 2008
uitgave
Stichting Intraval, Augustus 2009
tekst
B. Bieleman, A. Beelen, A. Kruize
ISBN
978 90 8874 074 9 ISSN: 1874 5253
omslag
E. Cusiël
opmaak
A. Beelen, M. Boendermaker
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (583 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 20,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Thermometer Binnenstad Groningen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Samenvatting en conclusies
Hoofdstuk 2 Achtergrond
2.1    Meetinstrument
2.2    Leeswijzer
Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen 1998-2008
3.1    Beleving en waardering
3.2    Indicatoren totaal
3.3    Indicatoren gebruikerscategorieën
3.4    Indicatoren gebruikersgroepen
3.5    Overige vragen
Bijlage 1 Ontwikkelingen gebruikerscategorieën en -groepen
Bijlage 2 Ontwikkelingen per indicator
Bijlage 3 Ontwikkelingen overige vragen
Bijlage 4 Methodologie
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.