INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Levendige straten
Nulmeting veiligheid en leefbaarheid zeven straten aandachtswijken Groningen
uitgave
Stichting Intraval, Rijksuniversiteit Groningen, Augustus 2009
tekst
Joost Oude Groeniger, Anne Roorda, Marlies Spijker, Mariëlla Pijpker,
Klazien Offringa, Youssef Seyah, Evrim Yazgili, Willem Boersma, Roel
Bottema
ISBN
978 90 8874 070 1
omslag
E. Cusiël
opmaak
A. Beelen
druk
Repro GMW
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (631 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Levendige straten'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Aandachtswijken
1.2    Historische achtergrond
1.3    Reeds getroffen maatregelen
1.4    Probleemstelling en onderzoeksvragen
Hoofdstuk 2 Theorie
2.1    Leefbaarheid
2.2    Sociale cohesie
2.3    Invloed sociale cohesie op criminaliteit
2.4    Veiligheid
2.5    Algemene problematiek aandachtswijken
2.6    Wijkbeschrijving
Hoofdstuk 3 Methoden
3.1    Verloop onderzoek
3.2    Achtergrondkenmerken
Hoofdstuk 4 Sociale cohesie
4.1    Resultaten
4.2    Conclusie
Hoofdstuk 5 Leefbaarheid
5.1    Resultaten
5.2    Conclusie
Hoofdstuk 6 Onveiligheid
6.1    Onveiligheidsbeleving
6.2    Vervelende voorvallen en misdrijven
6.3    Slachtofferschap
6.4    Conclusie
Hoofdstuk 7 Maatregelen
7.1    Analyses op buurtniveau
7.2    Analyses op straatniveau
7.3    Klachten en maatregelen
7.4    Conclusie
Conclusie
Geraadpleegde literatuur
Bijlage
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.