INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Coffeeshopbezoekers in Venlo 2009
Tellingen en enquête coffeeshopbezoekers Venlo
uitgave
Stichting Intraval, Juli 2009
tekst
ISBN
978 90 8874 066 4
opmaak
R. Nijkamp
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (419 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Coffeeshopbezoekers in Venlo 2009'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Probleemstelling
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Coffeeshopbezoek Venlo
2.1    Aantallen
2.2    Kenmerken bezoekers
2.3    Koopgedrag
2.4    Toekomstig coffeeshopbeleid
Hoofdstuk 3 Vergelijking (grens)gemeenten
3.1    Aantallen
3.2    Kenmerken
3.3    Koopgedrag
Hoofdstuk 4 Conclusie
4.1    Aantallen
4.2    Kenmerken
4.3    Koopgedrag
4.4    Toekomstig coffeeshopbeleid
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Methodologische verantwoording
Bijlage 2 Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.