INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor 2008 Veelplegers Twente
uitgave
Stichting Intraval, December 2008
tekst
ISBN
978 90 8874 057 2
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Haaijer
druk
Repro GMW
opdrachtgever
Regiegroep veelplegers / Arrondissementaal Juridisch Beraad (AJB) Twente
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1.08 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor 2008 Veelplegers Twente'
Inhoudsopgave
Belangrijkste ontwikkelingen
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Opzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen cohort 2004
2.1    Ontwikkelingen volwassenen
2.2    Ontwikkelingen jeugdigen
Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen cohort 2005
3.1    Ontwikkelingen volwassenen
3.2    Ontwikkelingen jeugdigen
Hoofdstuk 4 Ontwikkelingen cohort 2006
4.1    Ontwikkelingen volwassenen
4.2    Ontwikkelingen jeugdigen
Hoofdstuk 5 Volwassen veelplegers
5.1    Woonplaats
5.2    Leeftijd en geslacht
5.3    Misdrijven gehele carrière
5.4    Geregistreerde feiten in peiljaar
5.5    Opgelegde straffen peiljaar
5.6    Detentie
Hoofdstuk 6 Jeugdige meer- en veelplegers
6.1    Achtergrondkenmerken
6.2    Misdrijven
6.3    Opgelegde straffen en detentie
Bijlage 1 Aanvullende tabellen
Bijlage 2 Hulpverlening
Bijlage 3 Opgelegde straffen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.