INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente
Metingen 2004 tot en met 2008
uitgave
Stichting Intraval, Juli 2009
tekst
ISBN
978 90 8874 064 0
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Haaijer
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (508 Kb)
Factsheet (180 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Opzet en uitvoering
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Incidenten
2.1    Aantal incidenten
2.2    Verdachten en slachtoffers bij incidenten
Hoofdstuk 3 Unieke personen politiebestand
3.1    Aantal en rol
3.2    Leeftijd en geslacht
3.3    Woongemeente verdachten
3.4    Recidive verdachten
3.5    Verzonden dossiers
Hoofdstuk 4 Justitie
4.1    Instroom en afdoening OM
4.2    Afdoening rechter
4.3    Reclassering
Hoofdstuk 5 Hulpverlening
5.1    Team Vroeghulp Enschede
5.2    Team Vroeghulp Almelo
5.3    De Tender
5.4    Tactus Verslavingszorg
5.5    Steunpunt Huiselijk Geweld
5.6    Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
5.7    Consultatienetwerk Ouderenmishandeling
Bijlage 1 Politie
Bijlage 2 Justitie
Bijlage 3 Steunpunt Huiselijk Geweld
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.