INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Cameratoezicht Dag- en Nachtopvang De Klomp
uitgave
Stichting Intraval, Juni 2008, 2e druk
tekst
ISBN
978 90 8874 031 2
opmaak
A. Beelen
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (748 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Evaluatie Cameratoezicht Dag- en Nachtopvang De Klomp'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Bewoners en ondernemers
2.1    Veiligheidsbeleving
2.2    Criminaliteit en overlast
2.3    Toezicht
2.4    Verwachtingen en ervaringen cameratoezicht
2.3    Verwachtingen en ervaringen De Klomp
2.4    Mening ge├»nterviewden
Hoofdstuk 3 Registratiegegevens
Hoofdstuk 4 Conclusies
Geraadpleegde literatuur
Bijlage Onderzoeksmethode en respons
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.