INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen
uitgave
Stichting Intraval, februari 2009
tekst
ISBN
978 90 8874 0534
omslag
E. Cusiël
opmaak
A. Beelen
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,8 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 25,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Overlast
2.1    Algemeen
2.2    Soorten overlast
2.3    Plekken en tijden
Hoofdstuk 3 Criminaliteit
3.1    Soort misdrijven
3.2    Veiligheidsbeleving
3.3    Onveilige plekken
3.4    Verkeersveiligheid
3.5    Huiselijk geweld
Hoofdstuk 4 Problematiek
4.1    (Na)zorg
4.2    Zelfstandig wonen
4.3    Huisuitzettingen
4.4    Achter de voordeur
Hoofdstuk 5 Samenwerking
Hoofdstuk 6 Werksessies
6.1    Professionals zorg
6.2    Management
Hoofdstuk 7 Conclusies
Hoofdstuk 8 Maatregelenpakket
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.