INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Zicht op een zeejachthaven
Verkenning aanleg zeejachthaven Katwijk
uitgave
Stichting Intraval en Grontmij Nederland bv, oktober 2008
tekst
ISBN
ISBN 978 90 8874 044 2
opmaak
drs. M. Haaijer
opdrachtgever
Gemeente Katwijk
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (5 Mb)
Bestelinformatie
Indien u het rapport wilt bestellen, kunt u contact opnemen met 050-3134052 (Ronald Stroetinga).
  Cover van publicatie 'Zicht op een zeejachthaven'
Inhoudsopgave
Samenvatting en conclusies
Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Omgevingsanalyse
Hoofdstuk 3 Werkatelier
Hoofdstuk 4 Enquête
Hoofdstuk 5 Resultaten
Hoofdstuk 6 Conclusie
Deelrapport A Omgevingsanalyse
Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Historisch perspectief
Hoofdstuk 3 Gebiedsprofiel
Hoofdstuk 4 Ideeën betrokkenen
Hoofdstuk 5 Beleidskader
Hoofdstuk 6 Samenvatting
Geraadpleegde literatuur
Deelrapport B Werkatelier
Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Werksessie 1
Hoofdstuk 3 Werksessie 2
Hoofdstuk 4 Inloopatelier
Hoofdstuk 5 Werksessie 3
Hoofdstuk 6 Samenvatting
Deelrapport C Enquête
Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Dimensies in gebiedsbeleving
Hoofdstuk 3 Resultaten enquête
Hoofdstuk 4 Samenvatting
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Wegingstabellen
Bijlage 2 Tabellen specifieke variabelen
Bijlage 3 Belevingswaardendimensies
Bijlage Overzicht deelnemers
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.