INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Coffeeshops in Nederland 2007
Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2007
uitgave
Stichting Intraval, juni 2008
tekst
prijs
€ 15,00
ISBN
97 89088 74 029 9
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Boendermaker
druk
A4
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,1 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Coffeeshops in Nederland 2007'
Inhoudsopgave
Summary
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Landelijk coffeeshopbeleid
1.2    Probleemstelling
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2   Aantal coffeeshops
2.1    Totaal aantal coffeeshops
2.2    Coffeeshops naar inwoneraantal
Hoofdstuk 3   Gemeentelijk beleid
3.1    Beleidsvormen
3.2    Gevoerde beleid
3.3    Aanwezigheid coffeeshops en beleidsvorm
3.4    Overig lokaal cannabisbeleid
Hoofdstuk 4   Handhavingsbeleid
4.1    Definiëring AHOJ-G criteria
4.2    Additionele beleidscriteria
4.3    Handhavingswijze in beleid
4.4    Sanctiebeleid en overtredingen
4.5    Ervaringen, knelpunten en toekomstplannen
Hoofdstuk 5   Samenvatting en conclusies
5.1    Aantal coffeeshops
5.2    Gemeentelijk beleid
5.3    Handhavingsbeleid
5.4    Sanctiebeleid en sanctionering
5.5    Ervaringen en toekomstplannen
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Vragenlijst
Bijlage 2 Overzicht gemeenten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.