INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht
uitgave
Stichting Intraval, oktober 2008
tekst
prijs
€ 10,00
opmaak
R. Nijkamp
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (344 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling
1.3    Opzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Voorkomen overlast
2.1    Veiligheid en overlast
2.2    Ervaren drugsoverlast
2.3    Overige vormen van overlast
2.4    Lokale leefbaarheids- en veiligheidsenquêtes
Hoofdstuk 3   Verspreiding overlast
3.1    Buurtpeiling
3.2    Ervaringen andere gemeenten
3.3    Schoolgaande kinderen
Hoofdstuk 4   Bezoeken en bezoekers
4.1    Totale aantal bezoeken
4.2    Bezoek bij drie coffeecorners
Hoofdstuk 5   Samenvatting en conclusies
5.1    Veiligheid en overlast
5.2    Verspreiding overlast
5.3    Bezoeken en bezoekers
Geraadpleegde literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.