INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor 2008 Huiselijk Geweld Twente
Metingen 2004 tot en met 2007
uitgave
Stichting Intraval, juni 2008
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
978 90 8874 040 4
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. van Zwieten
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (528 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor 2008 Huiselijk Geweld Twente'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Opzet en uitvoering
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Incidenten
2.1    Aantal incidenten
2.2    Slachtoffers en verdachten bij incidenten
Hoofdstuk 3    Unieke personen politiebestand
3.1    Aantal en rol
3.2    Leeftijd en geslacht
3.3    Woongemeente
3.4    Recidive verdachten
3.5    Dossier verzonden
Hoofdstuk 4   Justitie
4.1    Instroom en afdoening OM
4.2    Afdoening rechter
4.3    Reclassering
Hoofdstuk 5   Hulpverlening
5.1    Team Vroeghulp Enschede
5.2    Dadertraining Leger des Heils
5.3    De Tender
5.4    Tactus Verslavingszorg
5.5    Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
5.6    Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
5.7    Consultatienetwerk Ouderenmishandeling
Bijlage 1 Politie
Bijlage 2 Justitie
Bijlage 3 Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.