INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor 2007 Veelplegers Twente
uitgave
Stichting Intraval, juni 2008
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
978 90 8874 035 0
omslag
E. Cusiël
opmaak
A. Kruize
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (810 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor 2007 Veelplegers Twente'
Inhoudsopgave
Belangrijkste ontwikkelingen
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Opzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Ontwikkelingen cohort 2004
2.1   Ontwikkelingen volwassenen
2.2   Ontwikkelingen jeugdigen
Hoofdstuk 3    Ontwikkelingen cohort 2005
3.1    Ontwikkelingen volwassenenn
3.2    Ontwikkelingen jeugdigen
Hoofdstuk 4   Persoonskenmerken
4.1    Woonplaats
4.2    Leeftijd en geslacht
Hoofdstuk 5   Misdrijven en straffen
5.1    Misdrijven gehele carrière
5.2    Geregistreerde feiten in peiljaar
5.3    Opgelegde straffen peiljaart
Hoofdstuk 6   Detentie en Reclassering
6.1    Detentie
6.2    Reclassering
Hoofdstuk 7   Jeugdige meer- en veelplegers
7.1    Achtergrondkenmerken
7.2    Misdrijven
7.3    Opgelegde straffen en detentie
Bijlage 1 Aanvullende tabellen
Bijlage 2 Hulpverlening
Bijlage 3 Maatschappelijke opvang
Bijlage 4 Opgelegde straffen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.