INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Gooische daklozen
Aard en omvang daklozen Gooi en Vechtstreek
uitgave
Stichting Intraval, Februari 2008
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
978 90 8874 024 4
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Boendermaker
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (473 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Gooische daklozen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleem- en vraagstelling
1.3    Opzet
1.4    Definitie
1.5    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Gelegenheidstructuur
2.1   Verblijfsvoorzieningen
2.2   Zorg en hulpverlening
2.3   Overige voorzieningen
2.4   Samenwerking en ontwikkelingen
2.5   Vindplaatsen
Hoofdstuk 3    Omvang
3.1    Achtergrondkenmerken
3.2    Overlap
3.3    Omvangschatting
3.4    Vergelijking gemeenten elders
Hoofdstuk 4   Doelgroepleden
4.1    Achtergrondkenmerken
4.2    Leefsituatie
4.3    Woonsituatie
4.4    Middelengebruik
4.5    Justitie- en politiecontacten
4.6    Psychische klachten
4.7    Gebruik van voorzieningen
Hoofdstuk 5   Samenvatting en conclusies
5.1    Aard en omvang doelgroep
5.2    Bereik voorzieningen
5.3    Hulpbehoeften doelgroep
5.4    Tot slot
Begrippenlijst
Bijlage 1 Beschrijving registraties
Bijlage 2 Psychiatrische problematiek
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.