INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor 2007 Huiselijk geweld Twente
Metingen 2004, 2005 en 2006
uitgave
Stichting Intraval, november 2007
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
978 90 8874 022 0
omslag
E. Cusiël
opmaak
P. Goeree
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (204 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor 2007 Huiselijk geweld Twente'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1   Achtergrond
1.2   Onderzoeksvragen
1.3   Opzet en uitvoering
1.4   Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Incidenten
2.1   Aantal incidenten
2.2   Slachtoffers en verdachten bij incidenten
Hoofdstuk 3    Unieke personen politiebestand
3.1    Aantal en rol
3.2    Leeftijd en geslacht
3.3    Woongemeente
3.4    Recidive
3.5    Dossier verzonden
Hoofdstuk 4   Betrokken instellingen
4.1    Instroom OM en afdoening rechter
4.2    Reclassering
4.3    Dadertraining Leger des Heils
4.4    De Tender
4.5    Team Vroeghulp Enschede
4.6    Tactus Verslavingszorg
4.7    Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
4.8    Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
4.9    Consultatienetwerk Ouderenmishandeling
Bijlage 1 Politie
Bijlage 2 Openbaar Ministerie
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.