INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Quick-scan: Gevolgen regiobinding Rotterdam
uitgave
Stichting Intraval, oktober 2007
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
978 90 8874 015 2
opmaak
M. Boendermaker
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (448 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Quick-scan: Gevolgen regiobinding Rotterdam'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1   Achtergrond
1.2   Vraagstelling
1.3   Opzet
1.4   Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Aantal daklozen
2.1   Omvang
2.2   Veranderingen
Hoofdstuk 3    Hulpaanbod
3.1    Centrumgemeenten rond Rotterdam
3.2    Centrumgemeenten elders
Hoofdstuk 4   Regiobinding
4.1    Centrumgemeenten rond Rotterdam
4.2    Centrumgemeenten elders
Hoofdstuk 5   Samenvatting en conclusies
5.1    Aantallen
5.2    Aanbod
5.3    Beleid
5.4    Centraal Onthaal
Bijlage Verzorgingsgebied centrumgemeenten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.