INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Schone kunsten
Preventieve doorlichting kunst- en antiekhandel
uitgave
Stichting Intraval, september 2007
tekst
B. Bieleman, R. van der Stoep, H. Naayer m.m.v. H. Winter en I. Middelkamp (Pro Facto/RuG) en E. de Bie
prijs
€ 15,00
ISBN
ISBN-13: 978 90 8874 013 8
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Boendermaker
druk
Drukkerij A4
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (886 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Schone kunsten'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1   Doelstelling en onderzoeksvragen
1.2   Onderzoeksopzet
1.3   Verantwoording
1.4   Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Inventarisatie
2.1   Afbakening
2.2   Organisatie en indeling
2.3   Handelspraktijk
2.4   Kunsthandel via internet
Hoofdstuk 3    Kwetsbaarheid en criminaliteit
3.1    Achtergrond
3.2    Kwetsbaarheid en risico's
3.3    Preventie
3.4    Vormen van criminaliteit
Hoofdstuk 4   Cultuurgoederen
4.1    De internationale markt
4.2    De Nederlandse markt
Hoofdstuk 5    Handhaving
5.1    Internationale en nationale wetgeving
5.2    Juridisch instrumentarium
5.3    Handhavingspraktijk
Hoofdstuk 6   Registraties
6.1    Kamer van Koophandel
6.2    Belastingdienst
6.3    Justitiële gegevens
6.4    Ongebruikelijke transacties
6.5    Art Loss Register
6.6    Overige registraties
Hoofdstuk 7   Conclusies
7.1    Onderzoeksopzet
7.2    Inventarisatie
7.3    Doorlichting
7.4    Handhaving
7.5    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Lijst van afkortingen
Bijlage Itemlijsten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.