INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor 2006 Huiselijk geweld Twente
uitgave
Stichting Intraval, mei 2007
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
ISBN-13: 978-90-8874-005-3
omslag
E. Cusiel
opmaak
P. Goeree
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (289 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor 2006 Huiselijk geweld Twente'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1   Achtergrond
1.2   Onderzoeksvragen
1.3   Opzet en uitvoering
1.4   Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Meldingen bij politie
2.1   Aantal meldingen
2.2   Incidentomschrijvingen meldingen
Hoofdstuk 3    Persoonskenmerken politiebestand
3.1    Leeftijd en geslacht
3.2    Woongemeente
3.3    Recidive
3.4    Overlap 2004 en 2005
3.5    Dossier verzonden
Hoofdstuk 4   Overlap bestanden
4.1    Bestand politie versus instroom OM
4.2    Afdoening rechter
4.3    Reclassering
4.4    Dadertherapie en training
4.5    Team Vroeghulp
4.6    TACTUS
Bijlage Overzicht overlap bestanden
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.