INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Lokale aanpak zeer actieve veelplegers: justitieel traject
uitgave
Stichting Intraval, mei 2006
tekst
prijs
€ 17,50
ISBN
ISBN 90 77115 84 6
opmaak
P. Goeree
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (721Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Lokale aanpak zeer actieve veelplegers: justitieel traject'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Aanpak veelplegers
1.3    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.4    Onderzoeksopzet
1.5    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Beleidskader
2.1    Beleidsveronderstellingen
2.2    Van daad naar dader
2.3    Doelgroep
2.4    Resultaten
2.5    Inrichting voor stelselmatige daders
Hoofdstuk 3    Organisatiestructuur
3.1    Uitgangssituaties
3.2    Doelstellingen
3.3    Samenwerking en uitvoering
3.4    Persoonsgerichte benadering
3.5    Knelpunten
Hoofdstuk 4    Informatievoorziening
4.1    Lokale definities zeer actieve veelplegers
4.2    Identificatie
4.3    Casusoverleg
4.4    Repressie
Hoofdstuk 5    Interventies
5.1    Tegenhouden
5.2    Drang
5.3    Dwang
Hoofdstuk 6    Beschouwing
6.1    Analysekader
6.2    Organisatiestructuur
6.3    Informatievoorziening
6.4    Interventies
6.5    Goede praktijken
Hoofdstuk 7    Conclusies
7.1    Lokale invulling
7.2    Doelen
7.3    Onderdelen
7.4    Praktijk
7.5    Resultaten
7.6    Neveneffecten
7.7    Aanbevelingen
Literatuur
Lijst met afkortingen
Overzicht gemeenten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.