INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Hektor in 2005
Evaluatie aanpak drugsoverlast in Venlo
uitgave
Stichting Intraval, juli 2006
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
ISBN 90 77115 86 2
opmaak
H. Naayer
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Hektor in 2005'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Hektor
1.2    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2   Hektor 2005
2.1    Werkplan
2.2   Aanvullend beleid
2.3    Schematisch overzicht beleidsveronderstellingen
Hoofdstuk 3   Proces 2005
3.1    Organisatiestructuur
3.2    Handhavingsspoor
3.3    Coffeeshopspoor
3.4    Vastgoedspoor
3.5    Inbedding in staande organisatie
3.6    Beoogde aanvullingen
Hoofdstuk 4    Inspanningen
4.1    Handhaving
4.2    Coffeeshopbeleid
4.3    Vast en Goed
Hoofdstuk 5    Resultaten
5.1    Drugsoverlast
5.2    Gevolgen drugsoverlast
5.3    Verplaatsing
6.1    Aanpak
6.2    Resultaten
6.3    Succes- en faalfactoren
6.4    Onvoorziene resultaten en verplaatsingseffecten
6.5    Ten slotte
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.