INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Uitgaan van veiligheid
Ervaringen van avondbezoekers in Gronings cameragebied
uitgave
Stichting Intraval, augustus 2006
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
ISBN-10: 90 77115 89 7
ISBN-13: 978 90 77115 89 3
omslag
E. Cusiel
opmaak
M. Hoorn
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Uitgaan van veiligheid'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1   Achtergrond convenant
1.2   Onderzoeksvragen
1.3   Onderzoeksopzet
1.4   Indeling rapport
Hoofdstuk 2   Uitgaan
2.1   Uitgaansgedrag
2.2   Drank- en drugsgebruik
2.3   Toelatingsbeleid uitgaansgelegenheden
Hoofdstuk 3   Veiligheidsgevoelens
3.1   Onveiligheidsgevoelens
3.2   Voorkomen voorvallen en misdrijven
3.3   Slachtofferschap
3.4   Daderschap
Hoofdstuk 4   Maatregelen
4.1   Bezoekers
4.2   Horeca, politie en gemeente
4.3   Actiepunten evaluatie Convenant
4.4   Nieuwe actiepunten
Hoofdstuk 5   Samenvatting en conclusies
5.1   Uitgaan
5.2   Veiligheid
5.3   Maatregelen
5.4   Aanbevelingen
Literatuur
Bijlage   Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.