INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Coffeeshops in Nederland 2005
Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2005
uitgave
Stichting Intraval, juli 2006
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
ISBN 90 77115 80 3
ISBN
E. Cusiel
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1.86 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Coffeeshops in Nederland 2005'
Inhoudsopgave
Summary
Samenvatting
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1   Landelijk coffeeshopbeleid
1.2   Probleemstelling
1.3   Onderzoeksopzet
1.4   Indeling rapport
Hoofdstuk 2   Aantal coffeeshops
2.1   Totaal aantal coffeeshops
2.2   Coffeeshops naar inwoneraantal
Hoofdstuk 3   Gemeentelijk beleid
3.1   Beleidsvormen
3.2   Gevoerde beleid
3.3   Beleidsvorm en coffeeshops
3.4   Overig cannabisbeleid
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.