INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor 2005 veelplegers Twente
uitgave
Stichting Intraval, mei 2006
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
ISBN-10: 90 77115 82 X
ISBN-13: 978 90 77115 82 4
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (404Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor 2005 veelplegers Twente'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1   Onderzoeksvragen
1.2   Opzet
Hoofdstuk 2    Persoonskenmerken
2.1    Achtergrondkenmerken
2.2    Classificatie politie
2.3    Sociale Dienst
Hoofdstuk 3   Delicten
3.1    Delicten gehele carrière
3.2    Delicten 2004
3.3    Opgelegde straffen
Hoofdstuk 4   Reclassering en detentie
4.1   Reclassering
4.2   Detentie
Hoofdstuk 5    Verslavingszorg en maatschappelijke opvang
5.1    Verslavingszorg
5.2    Maatschappelijke opvang
Hoofdstuk 6   Jeugdige meer- en veelplegers
6.1    Achtergrondkenmerken
6.2    Misdrijven
6.3   Opgelegde straffen en detentie
6.4   Raad voor de Kinderbescherming
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.