INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Thermometer Binnenstad Groningen
METINGEN 1998 - 2005
uitgave
Stichting Intraval, april 2006
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
ISBN-10: 90 77115 79 X
ISBN-13: 978 90 77115 79 4
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
Gemeente Groningen, Dienst RO/EZ
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Thermometer Binnenstad Groningen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 2    Inleiding
2.1    Indicatoren
2.2    Leeswijzer
Hoofdstuk 3   Ontwikkelingen 1998-2005
3.1    Beleving en waardering
3.2    Indicatoren totaal
3.3    Indicatoren gebruikerscategorieën
3.4    Indicatoren gebruikersgroepen
3.5    Sfeervoorzieningen en Veiligheidsmaatregelen
3.6    Overige vragen
Bijlage 1 Ontwikkelingen gebruikerscategorieën en -groepen
Bijlage 2 Ontwikkelingen per indicator
Bijlage 3 Ontwikkelingen overige vragen
Bijlage 4 Methodologie
Appendix Acties voor consolidatie en verbetering
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.