INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Coffeeshops naar de periferie
Evaluatie verplaatsing twee coffeeshops in Venlo.
uitgave
Stichting Intraval, januari 2006
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
90-77115-70-6
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Coffeeshops naar de periferie'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Hektor
1.2    Verplaatsing coffeeshops
1.3    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.4    Onderzoeksopzet
1.5    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Bewoners
2.1    Drugsoverlast
2.2    Buurtproblemen
2.3    Veiligheid en slachtofferschap
Hoofdstuk 3   Observaties en tellingen
3.1    Observaties
3.2   Tellingen bezoekers coffeeshops
3.3    Verkeerstellingen
Hoofdstuk 4    Politieregistraties
4.1    Meldingen drugsoverlast
4.2   Verdachten drugsoverlast
4.3    Incidenten softdrugs
4.4    Prostitutie
Hoofdstuk 5    Conclusies
5.1    Softdrugsklanten
5.2    Overlast
5.3    Ten slotte
Bijlage 1 Tabellen bewoners
Bijlage 2 Tabellen observaties en tellingen
Bijlage 3 Tabellen verkeerstellingen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.