INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Hektor in Venlo
Eindevaluatie: Inspanningen, proces en resultaten
2001-2004
uitgave
Stichting Intraval, juli 2005
tekst
prijs
€ 14,50
ISBN
90 77115 65 X
opmaak
E. Cusiel
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Conclusies (1,950Kb)
English summary (1,900Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 14,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Hektor in Venlo'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Hektor
1.2    Evaluatie
1.3    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.4    Onderzoeksopzet
1.5    Beperkingen
1.6    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Beleidsveronderstellingen
2.1    Probleemsituatie
2.2    Inspanningen
2.3    Gedragsveranderingen en resultaten
2.4    Overige aspecten
Hoofdstuk 3    Indicatoren
3.1    Drugsoverlast
3.2    Inspanningen
3.3    Resultaten
Hoofdstuk 4    Handhaving
4.1    Verloop inzet en samenwerking
4.2    Bestuurlijke maatregelen
4.3    Strafrechtelijke aanpak
4.4    Fiscale maatregelen
4.5    Resumé
Hoofdstuk 5    Vast & Goed
5.1    Plannen
5.2    Centrum Ontwikkelings Maatschappij (COM)
5.3    Ontwerpfase
5.4    VROM-Impulsteam
5.5    Verwerven panden en herbestemmingen
5.6    Voortgang
5.7    Resumé
Hoofdstuk 6    Coffeeshopbeleid
6.1    Uitgangspunten
6.2    Daadwerkelijke uitvoering
6.3    Verplaatsing coffeeshops
6.4    Samenwerking en deeltrajecten
6.5    Resumé
Hoofdstuk 7    Resultaten
7.1    Observaties en tellingen
7.2    Drugsoverlast
7.3    Gevolgen drugsoverlast
7.4    Verplaatsing
7.5    Resumé
Hoofdstuk 8    Samenvatting en conclusies
8.1    Beleidsveronderstellingen
8.2    Inspanningen
8.3    Resultaten
8.4    Veranderingen
8.5    Neveneffecten
8.6    Succes- en faalfactoren
8.7    Ten slotte
Literatuur
Bijlage 1 Definities
Bijlage 2 Methodiek
Bijlage 3 Tabellen observaties en tellingen
Bijlage 4 Tabellen ondernemers
Appendix Samenstelling begeleidingscommissies
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.