INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Thermometer Binnenstad Groningen
Metingen 1998 - 2004
uitgave
Stichting Intraval, april 2005
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
90 77115 63 3
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
Gemeente Groningen, Dienst RO/EZ
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Conclusies (116 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Thermometer Binnenstad Groningen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Samenvatting en conclusies
Hoofdstuk 2    Inleiding
2.1    Indicatoren
2.2    Leeswijzer
Hoofdstuk 3    Ontwikkelingen 1998-2004
3.1    Waardering
3.2    Ontwikkelingen indicatoren totaal
3.3    Ontwikkelingen indicatoren gebruikerscategorieen
3.4    Ontwikkelingen indicatoren gebruikersgroepen
3.5    Sfeer en Veiligheid
Ontwikkelingen gebruikerscategorieen en -groepen
Ontwikkelingen per indicator
Ontwikkelingen overige vragen
Methodologie
Analyses nieuwe indicatoren
Acties voor consolidatie en verbetering
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.