INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Diamant in profiel
Inventarisatie overlast Diamantbuurt Amsterdam Oud Zuid
uitgave
Stichting Intraval, juni 2005
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
90-77115-64-1
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Conclusies (15 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Diamant in profiel'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Respons
1.5    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Overlast
2.1    Voorkomen en ervaren
2.2    Buurtproblemen
2.3    Onveiligheidsbeleving
2.4    Slachtofferschap
2.5    Maatregelen
2.6    Resumé
Hoofdstuk 3    Profielen
3.1    Kenmerken profielen
3.2    Zelden overlastervarende bewoner
3.3    Soms overlastervarende bewoner
3.4    Vaak overlastervarende bewoner
3.5    Verklaring ervaren overlast
Hoofdstuk 4    Conclusies
4.1    Overlast
4.2    Veroorzakers
4.3    Maatregelen
4.4    Rol overheid en burger
4.5    Ten slotte
Literatuur
Methodiek
Tabellen hoofdstuk 2
Matrix profielen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.