INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Cameratoezicht Gouda
Eindrapport
uitgave
Stichting Intraval, maart 2005
tekst
prijs
€ 7,50
ISBN
90-77115-60-9
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Conclusies (26 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Evaluatie Cameratoezicht Gouda
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
Hoofdstuk 2    Stationsomgeving
2.1    Onveiligheidsbeleving
2.2    Criminaliteit en overlast
2.3    Toezicht
Hoofdstuk 3    Parkeerterreinen
3.1    Onveiligheidsbeleving
3.2    Criminaliteit
3.3    Toezicht
Hoofdstuk 4    Registratiegegevens
4.1    Cijfers politie
4.2    Meldingen cameratoezicht
Literatuur
Bijlage   Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.