INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Preventieve doorlichting cannabissector c.a.
 
uitgave
Stichting INTRAVAL, december 2004
tekst
prijs
€ 10,00
isbn
90 77115 50 1
omslag
E. Cusiel
opmaak
druk
Ministerie van Justitie, directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning Bestuursdepartement / Repro PPSW
opdrachtgever
Ministerie van Justitie, directie Opsporingsbeleid
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (20 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Preventieve doorlichting cannabissector c.a.'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Dreiging georganiseerde criminaliteit
1.3    Doelstelling en onderzoeksvragen
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Onderzoeksopzet
2.1    Literatuurstudie
2.2    Landelijk beeld
2.3    Casestudy
2.4    Triangulatie
Hoofdstuk 3    Omvang
3.1    Aantal
3.2    Spreiding
3.3    Omzet
Hoofdstuk 4    Organisatiestructuur
4.1    Rechtsvorm
4.2    Werkzame personen
4.3    Ondernemers
Hoofdstuk 5    Risicofactoren
5.1    Achterdeur
5.2    Criminele investeerders
5.3    Smartshops
5.4    Growshops
5.5    Facilitators
Hoofdstuk 6    Criminaliteit
6.1    Organisatievormen
6.2    Groothandel
6.3    Distributie
6.4    Resumé
Hoofdstuk 7    Venlo
7.1    Situatieschets
7.2    Kenmerken branche
7.3    Omzet
7.4    Ondernemers
7.5    Criminaliteit
Hoofdstuk 8    Amsterdam
8.1    Situatieschets
8.2    Kenmerken branche
8.3    Ondernemers
8.4    Criminaliteit
Hoofdstuk 9    Conclusies
9.1    Aard en omvang
9.2    Ondernemers
9.3    Kwetsbaarheid cannabisbranche
9.4    Georganiseerde criminaliteit
9.5    Ten slotte
Literatuur
Bijlage 1    Soort delicten
Bijlage 2    Aantal overige misdrijven
Bijlage 3    Aantallen procesverbaal naar tijdsperiode in Venlo
Bijlage 4    Aantallen procesverbaal naar tijdsperiode in Amsterdam
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.