INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Tippelzone Groningen
 
uitgave
Stichting INTRAVAL, maart 1999
tekst
prijs
€ 12,50
isbn
90 72337 61 1
omslag
Jeannette Ensing, Groningen
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
opdrachtgever
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Evaluatie Tippelzone Groningen'
Korte samenvatting
Sinds januari 1998 kent de gemeente Groningen een tippelzone. De zone ligt direct aan de Bornholmstraat en bestaat uit een tippelstrook van circa 100 meter, diverse afwerkplaatsen en een opvangruimte voor prostituees van het Straatprostitutieproject.
De tippelzone heeft als doel de overlast van straatprostitie in Groningen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. de veiligheid van de straatprostituees te vergroten en de hulpverlening en medische zorg aan de straatprostituees te verbeteren. Om na te gaan in hoeverre deze doelstellingen zijn gerealiseerd heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in opdracht van de gemeente Groningen een evaluatie-onderzoek uitgevoerd.
De kern van het onderzoek bestaat uit een herhaalde enquête onder bewoners in het voormalige tippelgebied en ondernemers in de omgeving van de tippelzone aan de Bornholmstraat. De enquêtes zijn voorafgaande aan en één jaar na de instelling uitgevoerd. Een jaar na vestiging van de zone zijn eveneens een twintigtal straatprostituees op de tippelzone geïnterviewd. Verder zijn meerdere gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie, hulpverlening, gemeente, en Meldpunten Overlast. Daarnaast zijn registratiegegevens bestudeerd.
De evaluatie geeft inzicht in de ervaringen van bewoners in het voormalige tippelgebied en ondernemers in de omgeving van de huidige tippelzone. Verder wordt ingegaan op de activiteiten en ervaringen van de straatprostituees op en rond de tippelzone. Samen met de overige verzamelde informatie levert dit een goed beeld op van het functioneren van de tippelzone in de gemeente Groningen.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.