INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
12e Huis 13 ambachten
Evaluatie dagbestedingsproject het 12e Huis
uitgave
Stichting INTRAVAL, oktober 1999
tekst
prijs
€ 7,95
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,95 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie '12e Huis 13 ambachten'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Onderzoeksvraag
1.2    Opzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Vraaggesprekken
2.1    Achtergrondgegevens
2.2    Ervaringen met het 12e Huis
2.3    Leefsituaties
2.4    Overlastgerelateerd gedrag
Hoofdstuk 3    Registraties
3.1    Registratie 12e Huis
3.2    Politiecijfers
3.3    Vergelijking respondenten en politiegegevens
3.4    Project overlast
3.5    Nadere analyse
4.1    Resultaten
4.2    Conclusies
4.3    Slotbeschouwing
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.