INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Coffeeshops geteld
Voorwoord
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL een onderzoek uitgevoerd naar aantallen verkooppunten van cannabis en gemeentelijk softdrugsbeleid. Dit onderzoek is het vierde deel in een reeks inventarisaties van aantallen en soorten verkooppunten van cannabis en lokaal en nationaal softdrugsbeleid.
Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met gemeente-ambtenaren en politiemedewerkers van alle 538 Nederlandse gemeenten en medewerkers van alle 19 arrondissementen van het Openbaar Ministerie. Naast vragen over de verkooppunten is tevens ingegaan op het gemeentelijk beleid en de handhaving van de AHOJ-G criteria, de handelsvoorraad en het verbod op alcohol.
Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Bert Bieleman, bijgestaan door Peter Goeree. Verder hebben Sasja Biesma en Jacco Snippe diverse werkzaamheden verricht, waaronder de gesprekken met medewerkers van het Openbaar Ministerie. De enquêtes onder gemeente-ambtenaren en politie-functionarissen zijn uitgevoerd door MarktTracé.
Vanaf deze plaats willen wij N. van der Arend en M. Tummers van het Ministerie van Justitie bedanken voor de enthousiaste en constructieve wijze waarop zij het onderzoek hebben begeleid. Verder gaat onze dank uit naar alle gemeente-ambtenaren en medewerkers van politie en Openbaar Ministerie die ons van informatie hebben voorzien. Zonder hun medewerking was dit onderzoek niet mogelijk geweest.

Namens Intraval,
B. Bieleman
Peter Goeree
Groningen-Rotterdam
Maart 2000
vorige   volgende
Colofon en inhoudsopgave
Voorwoord
Hoofdstuk 1    Inleiding
Hoofdstuk 2    Verkooppunten
Hoofdstuk 3    Beleid
Hoofdstuk 4    Samenvatting
Literatuur
Bijlage    overzicht gemeenten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.