INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Coffeeshops geteld
Literatuur
Abraham, M., P. Cohen, R. van Til, M. de Winter (1999):
Licit and illicit drug use in the Netherlands, 1997.
Cedro, Amsterdam.
Bieleman, B., L. Schakel, E. de Bie, J. Snippe (1995):
Wolken boven coffeeshops. Inventarisatie van overlast rond coffeeshops en ontwikkelingen in gemeentelijk cannabisbeleid.
St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam.
Bieleman, B., S. Biesma, J. Snippe, E. de Bie (1996):
Quick scan ontwikkeling in aantal coffeeshops in Nederland.
St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam.
Bieleman, B., S. Biesma, A.J.H. Smallenbroek (1997):
Cannabis in Nederland. Inventarisatie van de verkooppunten.
St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam / SGBO, Den Haag.
Bieleman, B., J. Blömer, A. Zaagsma (1998):
Softdrugs: beleid en illegaliteit. Ontwikkelingen in gemeentelijk softdrugsbeleid en soorten en aantallen verkooppunten.
St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam.
Bieleman, B. (1998):
Coffeeshops in Nederland.
In: Tijdschrift voor de Politie, nr. 3, maart 1998, pp. 19-23.
Bieleman, B., J. Snippe (1999):
Gedogen gewogen. Evaluatie van het Amsterdamse coffeeshopbeleid.
St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam.
Breunesse, Brouwer, Schilder (1996):
Wapenen tegen drugsoverlast.
Tjeenk Willink, Deventer.
Justitiële Verkenningen (1993):
Grenzen van het softdrugsbeleid.
Justitiële Verkenningen, jaargang 19, nr. 6.
Kornalijnslijper, N., A.J.H. Smallenbroek, F.J.A. Angenent (1995):
Gemeentelijk drugsbeleid 1995.
Stand van zaken. SGBO, Den Haag.
Kuipers, H. (1991):
Inventarisatie cannabis-verkooppunten in werkgebieden van korpsen Rijkspolitie en Gemeentepolitie.
Rapportage van een enquête. NIAD, Utrecht.
Ministerie van VWS, Ministerie van Justitie, Ministerie van Binnenlandse Zaken (1995):
Het Nederlandse drugsbeleid. Continuïteit en verandering.
Ministerie van VWS / Ministerie van Justitie / Ministerie van Binnenlandse Zaken, Rijswijk.
Staatscourant (1994):
Richtlijn opsporingsbeleid inzake coffeeshops.
Staatscourant, 12 oktober 1994, 203.
Staatscourant (1996):
Richtlijn Openbaar Ministerie.
Staatscourant, 27 september1996, 187.
Steun- en Informatiepunt Drugs &Veiligheid (1997):
Lokaal coffeeshopbeleid. Handreiking voor vorm en inhoud van beleid.
VNG Uitgeverij, Den Haag.
Steun- en Informatiepunt Drugs &Veiligheid (1998):
Handhaving lokaal drugsbeleid, Praktische tips, jurisprudentie en regelgeving.
VNG Uitgeverij, Den Haag.
Steun- en Informatiepunt Drugs &Veiligheid (1999):
De Wet 'Damocles'. Bestuursdwangbevoegdheid in artikel 13b Opiumwet.
VNG Uitgeverij, Den Haag.
VNG (1994):
Drugsbeleid met name ten aanzien van coffeeshops.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den Haag.
vorige   volgende
Colofon en inhoudsopgave
Voorwoord
Hoofdstuk 1    Inleiding
Hoofdstuk 2    Verkooppunten
Hoofdstuk 3    Beleid
Hoofdstuk 4    Samenvatting
Literatuur
Bijlage    overzicht gemeenten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.