INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Softdrugsbeleid Zoetermeer
 
uitgave
Stichting Intraval, Mei 2000
tekst
prijs
€ 7,95
opmaak
druk
Repro PPSW
isbn
90-72337-77-8
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Evaluatie Softdrugsbeleid Zoetermeer'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Landelijk beleid
1.2    Het Zoetermeerse softdrugsbeleid
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Opzet
2.1    Onderzoeksvragen
2.2    Onderzoeksopzet
Hoofdstuk 3    Beleid
3.1    Situatie Zoetermeer en vergelijkbare gemeenten
3.2    Beleid
3.3    Duidelijkheid en helderheid beleid
3.4    Naleving en handhaving regelgeving
3.5    Softdrugsbeleid en overlast
3.6    Relatie De Boerderij/SJZ en de CASA
3.7    Knelpunten
Hoofdstuk 4    Gebruikers
4.1    Achtergrond
4.2    Cannabisgebruik
4.3    Verkooppunten van Cannabis
4.4    Naleving regels
5.1    Openbare orde en handhaving
5.2    Beleid
5.3    Tenslotte
Eindnoten
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.