INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Coffeeshops in Nederland
Aantallen en gemeentelijk beleid in 2000
uitgave
Stichting INTRAVAL / WODC, mei 2001
tekst
prijs
€ 10,20
omslag
E. Cusiel, Groningen
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
druk
Binderij Steen
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,20 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Coffeeshops in Nederland'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Landelijk coffeeshopbeleid
1.2    Probleemstelling
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Coffeeshops
2.1    Totaal aantal coffeeshops
2.2    Coffeeshops naar gemeentegrootte
2.3    Geografische spreiding coffeeshops
Hoofdstuk 3    Beleid
3.1    Vormen van beleid
3.2    Gevoerde beleid
3.3    Soorten beleid en coffeeshops
4.1    Opzet
4.2    Coffeeshops
4.3    Beleid
4.3    Tenslotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage     Overzicht gemeenten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.