INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Ons een zorg
Onderzoek naar de 15 grootste overlastveroorzakers in de stad Groningen
uitgave
Stichting INTRAVAL, oktober 2001
tekst
prijs
€ 12,50
omslag
E. Cusiel
opmaak
druk
Drukkerij de Bie
bindwerk
Binderij Steen
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Ons een zorg'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Vraagstelling
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Dataverzameling
2.1    Drugsoverlast
2.2    Gegegevens politie
2.3    Informed consent
2.4    Informatie instellingen
2.5    Benaderen respondenten
Hoofdstuk 3    De overlastveroorzakers
3.1    Contacten instellingen
3.2    Kenmerken en ervaringen top 15
4.1    Selectie top 15
4.2    Maatregelen
4.3    Capaciteit
4.4    Samenwerking
Hoofdstuk 5    Aandachtspunten
5.1    Contacten met overlastveroorzakers
5.2    Afstemming hulpverlening
5.3    Overgang detentie - invrijheidstelling
5.4    Leefsituatie overlastveroorzakers
5.5    Drang en dwang
Geraadpleegde literatuur
Bijlage     Matrices overlastveroorzakers
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.