INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Tippelzone Heerlen
 
uitgave
Stichting Intraval, februari 2002
tekst
prijs
€ 10,-
ISBN
90 72337 98 0
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Evaluatie Tippelzone Heerlen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Probleemstelling
1.2    Criteria
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Overlast
1.5    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Situatieschets
2.1    Voorgeschiedenis
2.2    Opening tippelzone
2.3    Vergunningstelsel
2.4    Hulpverlening en beheer
2.5    Bereikbaarheid
2.6    Tippelen buiten de zone
Hoofdstuk 3    Bewoners
3.1    Buurtproblemen
3.2    Ervaren overlast
3.3    Onveiligheid
3.4    Slachtofferschap
3.5    Mening over tippelzone
3.6    Resumé
Hoofdstuk 4    Ondernemers
4.1    Buurtproblemen
4.2    Ervaren overlast
4.3    Onveiligheid
4.4    Slachtofferschap
4.5    Mening over tippelzone
4.6    Resumé
Hoofdstuk 5    Straatprostituees
5.1    Achtergrondkenmerken
5.2    Tippelzone
5.3    Overlast
5.4    Resumé
Hoofdstuk 6    Registraties
6.1    Politie
6.2    Gemeente
6.3    Hulpverlening
7.1    Opzet evaluatie
7.2    Belangrijkste resultaten
7.3    Conclusies
7.4    Tenslotte
Geraadpleegde literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.