INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid in 2001
 
uitgave
WODC, Stichting Intraval, april 2002
tekst
prijs
€ 11,-
isbn
90 73115 04 8
opmaak
E. Cusiel
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
bindwerk
Binderij Steen
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid in 2001'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Landelijk coffeeshopbeleid
1.2    Probleemstelling
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Aantal coffeeshops
2.1    Totaal aantal coffeeshops
2.2    Coffeeshops naar gemeentegrootte
2.3    Geografische spreiding coffeeshops
Hoofdstuk 3    Gemeentelijk beleid
3.1    Vormen van beleid
3.2    Gevoerde beleid
3.3    Soort beleid en coffeeshops
4.1    Opzet
4.2    Coffeeshops
4.3    Beleid
4.4    Tenslotte
Literatuur
Bijlage    Overzicht gemeenten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.