INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Welbestede dagen
Evaluatie project dagbesteding Apeldoorn
uitgave
Stichting Intraval, mei 2003
tekst
prijs
€ 12,-
ISBN
90 77115 33 1
omslag
E. Cusiel, Groningen
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
Bindwerk
Binderij Steen
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (17 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Welbestede dagen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Opzet
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Project Dagbesteding
2.1    Werkzaamheden
2.2    Beloning
2.3    Doelgroep/deelnemers
2.4    Sociale activering
2.5    Keten
2.6    Knelpunten
Hoofdstuk 3    Ervaringen deelnemers
3.1    Kenmerken
3.2    Mening
3.3    Verwachte effecten
3.4    Uitstroom
3.5    Resumé
Hoofdstuk 4    Ontwikkelingen leefgebieden
4.1    Woonsituatie
4.2    Inkomen
4.3    Overlast
4.4    Middelengebruik
4.5    Gebruik van voorzieningen
4.6    Resumé
Hoofdstuk 5    Registraties
5.1    Politie
5.2    TACTUS
5.3    INTRAVAL
Hoofdstuk 6    Conclusies
6.1    Doelstellingen
6.2    Verwachte effecten
6.3    Randvoorwaarden
6.4    Ketenbenadering
6.5    Overige conclusies
Literatuur
Bijlage    Gegevens voorgaande onderzoeken
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.