INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Coffeeshops in Nederland 2002
Aantallen, gemeentelijk beleid en handhaving AHOJ-G criteria
uitgave
WODC, Stichting Intraval, juni 2003
tekst
prijs
€ 12,50
isbn
90 77115 39 0
opmaak
E. Cusiel
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (99 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Coffeeshops in Nederland 2002'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Landelijk coffeeshopbeleid
1.2    Probleemstelling
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Aantal coffeeshops
2.1    Totaal aantal coffeeshops
2.2    Coffeeshops naar gemeentegrootte
2.3    Geografische spreiding coffeeshops
Hoofdstuk 3    Gemeentelijk beleid
3.1    Vormen van beleid
3.2    Gevoerde beleid
3.3    Soort beleid en coffeeshops
3.4    Beleidscriteria
Hoofdstuk 4    Handhaving
4.1    Beleid
4.2    Definiëring
4.3    Handhavingswijze
4.4    Overtredingen en sancties
4.5    Ontwikkelingen
4.6    Monitoren
Hoofdstuk 5    Conclusies
5.1    Opzet
5.2    Coffeeshops
5.3    Beleid
5.4    Handhaving criteria
5.5    Ten slotte
Literatuur
Bijlage    Overzicht gemeenten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.